Wstęp
O mnie
Diagnostyka
USG
Rezonans magnetyczny (MRI)
Biopsja prostaty
BIOPSJA FUZYJNA PROSTATY
Warsztaty
Dla pacjenta
Odnośniki
Czytelnia
Kontakt
USG
Czym jest ultrasonografia?

Ultrasonografia ( usg) jest metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazów badanych obiektów dzięki zastosowaniu fali ultradźwiękowej. Wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się, rozproszenia, absorpcji oraz odbicia fali ultradźwiękowej w zależności od właściwości akustycznych tkanek.
Usg jest obecnie podstawowym badaniem wykonywanym przy podejrzeniu nieprawidłowości                w zakresie układu moczowo-płciowego. Badanie ultrasonograficzne jest też metodą najczęściej używaną w monitorowaniu przebiegu i ocenie efektów leczenia. Nie sposób sobie dziś wyobrazić oddziału, a nawet gabinetu urologicznego pozbawionego dostępu do tego narzędzia diagnostycznego.  
W ultrasonografii źródłem fali dźwiękowej, a jednocześnie odbiornikiem powstających ech jest głowica ultrasonografu.  Ultrasonogramy struktur ciała powstają w czasie niemal rzeczywistym, z częstotliwością kilkudziesięciu obrazów na sekundę. Dzięki technikom doplerowskim równocześnie z wizualizacją narządów możemy uwidocznić kolorową mapę naczyń krwionośnych oraz mierzyć w nich prędkość przepływu krwi.
   
pobierz bezpośrednio